Derzsi Ákos
Derzsi Ákos
szenátori honlapja

Bizottságok

A Munkaügyi bizottság a Szenátus azon belső szervezete, mely változó összetétel mellett részt vesz a parlament szakmai munkájában. A bizottság hatáskörébe elsődlegesen a Munkaügyi Minisztérium által végzett feladatok tartoznak. Azonban a bizottság működési területét érintő bármely kérdést napirendjére tűzheti, azt megtárgyalhatja, abban állást foglalhat és azt nyilvánosságra is hozhatja. A parlament ellenőrző funkciójának eleget téve rendszeresen meghallgatja a feladatkörébe tartozó tárca vezetőjét. A bizottság célja, hogy közreműködjön az emberi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésében, az esélyegyenlőség, a társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés előmozdításában. A törvényhozási tevékenység a következő területekre összpontosul:

a) a munkaviszonyok és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok, a bérpolitika, a foglalkoztatáspolitikai intézmények- és eszközrendszerek,

b) a munkanélküliség kezelése, a foglalkoztatási rehabilitáció,

c) a munkahelyteremtés, a közmunkaprogramok, a munkaerő-piaci szolgáltatások,

d) a külfödiek foglalkoztatása,

e) a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem,

f) a szakképzés és a felnőttképzéssel kapcsolatos kérdések,

g) továbbá a munkaegészséggel- és biztonsággal kapcsolatos szabályozások erősítése,

h) az egyenlő esélyek és bánásmód érvényesülésének előmozdítása,

i) a társadalmi kirekesztés elleni harc, valamint a munkahelyen az emberi méltóság megőrzését szolgáló intézkedések érvényesülésének elősegítése.

 

 

Az Emberjogi, vallás- és kisebbségügyi bizottság a Szenátus azon belső szervezete, mely változó összetétel mellett részt vesz a parlament szakmai munkájában. Azonban a bizottság működési területét érintő bármely kérdést napirendjére tűzheti, azt megtárgyalhatja, abban állást foglalhat és azt nyilvánosságra is hozhatja. A parlament ellenőrző funkciójának eleget téve rendszeresen meghallgatja a feladatkörébe tartozó tárca vezetőjét. A bizottság célja, hogy közreműködjön az emberi jogok, az esélyegyenlőség, a társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés előmozdításában. Ennek érdekében a bizottság feladatkörébe tartoznak:

a) azon törvénytervezetek és törvényjavaslatok ellenörzése és átvizsgálása melyek az emberi, kisebbségi- és vallási jogokat érintik,

b) jelentések, információk és dokumentumok számonkérése a hatóságoktól, melyek az emberi, kisebbségi- és vallási jogokat érintik

c) a minisztériumok és más hatóságok ellenörzése, hogy saját tevékenységi körükben hogyan tartják be az emberjogi, vallás- és kisebbségjogi törvényeket,

e) albizottságok létrehozása, melyeknek feladatkörét megfogalmazza.

Önálló bizottságunk ugyanakkor a nemzetiségeink érdekeit, jogait érintően a Parlament törvényalkotást kezdeményező, javaslattevő, véleményező és kormányzati munkát ellenőrző egyenrangú szerve. 

Az Interparlamentáris Unió (IPU) szuverén államok parlamentjeinek egyetlen világszervezete, az interparlamentáris véleménycsere és párbeszéd fóruma, amely az 1889-es párizsi megalakulása óta a békéért és a népek közötti együttműködésért tevékenykedik a képviseleti intézmények erősítése útján.

Fő feladata a parlamentarizmus, a parlamenti intézmények fejlesztése és ezáltal a demokrácia erősítése a világban. Véleményt nyilvánít a parlamenti akciókkal megoldható nemzetközi kérdésekben, fellép, ha valamely tagországban a képviselők mandátumának gyakorlását önkényesen korlátozzák. Politikai és biztonsági kérdések mellett emberi jogi, regionális, környezetvédelmi, népesedési, egészségügyi témákkal is foglalkozik.

Az Interparlamentáris Unió (IPU) szorosan együttműködik az ENSZ-vel, mint a világszervezet parlamenti dimenziója, támogatva annak célkitűzéseit és erőfeszítéseit. Az ENSZ mellett rendszeres az együttműködés más olyan parlamenti és kormányközi szervezetekkel is, amelyek tevékenységét hasonló ideák inspirálják.